naše mise

Od roku 2O11 pomáháme zraněným novodobým válečným veteránům, hasičům a policistům. Nadační fond REGI Base I. dokáže pomoci nejen v zajištění a financování rehabilitací na velmi specializovaných pracovištích, ale i zorganizovat celý léčebný proces včetně administrativní podpory. Škála služeb, kterou jsme dnes schopni zraněným veteránům poskytnout, je poměrně široká a děje se tak z velké části formou jednotlivých projektů. Po seznámení se s žádostí o pomoci je každý případ jednotlivě posouzen a pomoc je postavena na míru každému přijatému případu. A hlavně, dokáže pomoci i tam, kde už spousta jiných pomoci nedokáže!


Nejde zde o zastaralou ideologii bývalého režimu, ale dnešním cílem je dostat děti do pohybu v přírodě,
poznat nové reálné přátelé a ne pouze ty virtuální z sociálních sítí. Připravili jsme pro vás jedinečnou
příležitost, jak si s rodinou vyjít na čerstvý vzduch a potkat se popřípadě se i seznámit s novými přáteli. Jde nám o pokračování tradic, které založili již naši předkové a prarodiče. Jedná se branný závod a pro mnohé z nás ještě vzpomínka na dětství a školní osnovy bývalé doby. Určitě zapomenete alespoň na jeden den na všední starosti dnešní moderní doby, a mimo jiné si odvezete jedinečné vzpomínky o které vás nikdo nepřipraví.


Dobře víme jaká je dnešní situace v oblasti pohybu mládeže i dospělých. Populace v ČR se stává z větší části obézní a tento stav se každým rokem prohlubuje. Zde je možnost pro širokou veřejnost a hlavně pro mládež, jak se více hýbat a bojovat proti nadváze, v horším případě obezitě. Nadváha není pouze estetický, ale i sociálním a zdravotním handicap. V moderní společnosti, kde maximální výkon a tělesné zdraví jsou dominantními hodnotami, je nutné již zařadit tyto aktivity do kvalitních pohybových programů našeho školství.


Klademe velký důraz na fair play, čest, hrdost a národnostní cítění. V našich juniorů prohlubujeme hlavně etickou stránku, která se průběžně doplňuje se stránkou fyzickou a ty se stávají nerozlučnou dvojicí pro vývoj mladého člověka. Trénink a výkon, to je to co v české tělovýchově převažuje, ale chybí v řadě případů ten hlubší podtext, který naleznete právě v našich programech. Jde zde nejen o všeobecnou tělovýchovnou průpravu, někdy i doplněné s prvky bojových sportů, ale a to hlavně o výchovu k sebepoznání, hrdosti, porozumění, národnímu cítění a smyslu pro spravedlnost a fair play. Naše programy připravují jedince pro reálný dnešní život. Naše know-how a letité působení ve světě, jsme zapálení a máme smysl pro spravedlnost, pro rodiče je to šance dát možnost svým dětem komplexní rozvoj s prvky drilu i vojenské přípravy, které se v budoucnu budou určitě hodit. Nové cviky a dovednosti si postupně všichni junioři osvojují a zdokonalují je. Jsou silnější, připravují se čelit možné agresivitě, napětí mezi svými vrstevníky. Učí se překonat strach z neúspěchu a motivaci ve snaze jít dál a nevzdávat se. Rozvíjí se vnímání, myšlení, učení a také schopnost komunikace a cti mezi sebou, učí se řešit spory a získávat nové vztahy a týmového ducha.


Výtěžky z našich programů jdou vždy na pomoc těm, kteří za nás loužili, jedná většinou o jednotlivé případy o které se nadační fond stará. Neodkládáme případy a jednotlivě je řešíme.

ŘEDITEL ZÁVODU

STANISLAV GAZDIK

Bývalý sergent chef speciálních jednotek francouzské cizinecké legie Stanislav Gazdik se narodil v roce 1970 v Karviné. Prošel základní vojenskou službou na konci reálného socialismu v letech 1989 až 1991. Při návratu do civilu se rozhodl využít možností nově získané „polistopadové svobody“ a v květnu 1991 odešel do cizinecké legie. Byl zařazen do 2. výsadkového pluku CL (2.REP). Od roku 1994 povýšil a až do roku 2003 sloužil u speciální jednotky 2. výsadkového pluku - CRAP (GCP). Sloužil na různých misích v Africe a v bývalé Jugoslávii. Od roku 2003 do vyřazení z cizinecké legie (2006) působil v takzvaném „gestapu“, které má na starosti příjem nováčků - rekrutů do služeb cizinecké legie.

V roce 2006 si založil svoji vlastní firmu IAODG s.r.o. (International Association Operational Defence Group s.r.o.), která zastřešuje kurzy šité na míru různým zákazníkům v oblasti profesní sebeobrany.